Polietilen
Boruların Özellikleri

50 yıl servis ömrü vardır.
Suyun doğal özelliklerini korur, hijyeniktir.
Kangal ve boy olarak üretilebilir. Özellikle kangal borularda çok hızlı hat döşeme imkanı sağlar.
Esnek olması nedeniyle kavisli arazilerde (et kalınlığına bağlı olarak boru çapının 18-50 katına
kadar bükebilme özelliğinden dolayı) kullanımı kolay ve ekonomiktir (daha az dirsek kullanımı sağlar).
Deprem ve yer kayması gibi toprak hareketlerine uyum sağlar.
Güvenli ve pratik bağlantı çözümleri sunar.
Modern döşeme teknikleri uygulanabilir.
Kimyasallara karşı yüksek direnç sağlar, korozyona uğramaz.
UV katkısı sayesinde güneş ışığından etkilenmez.
Boru iç yüzeyinin pürüzsüz olmasından dolayı akışkan içindeki partiküller boru iç yüzeyine
tutunamaz ve zamana bağlı kesit daralmaları olmaz.
Daha yüksek debi geçişi sağlar.
Boruların iç yüzeyinde yosun tutmaz ve bakteri üretmez.

Polietilen Hammadde / Boru

1950 yılında ilk polietilen boru üretilmiştir. 1970'li yıllarda su ve gaz için 2. jenerasyon polietilen elde edilmiştir. 1990'lı yıllarda ise polietilen bulunmuştur. Polietilen bourda mükemmelliği yakalamak için iki önemli özellik istenir. Dayanım ve işlenebilirlik. Bu iki özelliği bir arada sağlamak için; bir molekül tanesinin içinde iki farklı molekül ağırlığını en uygun ve optimum şekilde bulundurmak gerekir ki, bu da polietilende sağlanabilir.

Molekül yapısında bir polimer taneciğinin içerisinde boruya dayanıklılık kazandıran uzun polimer zincirleriyle, kolay işlenebilirlik sağlayan kısa polimer zincirleri en uygun ve optimum zincirleriyle, kolay işlenebilirlik sağlayan kısa polimer zincirleri en uygun ve optimum şekilde bulunur. Bu özellikle hammaddeyi de ancak yüksek teknolojiye sahip polimer üreticileri sağlar. Polietilen borunun bilinen üstünlüklerine eke olarak:

  • Sehim verme eğimleri düşüktür.
  • Hızlı ve yavaş ilerleyen çatlamalara karşı boru direnci mükemmeldir.
  • Daha geniş enine kesit sağlar.
  • Boru içinde geçen sıvının akış hacmini artırır.
hdpe-100-4

Kullanım
Alanları

Su taşımacılığı

Yeraltı ve yerüstü içme suyu şebekeleri
Sulama sistemleri
Yangın suyu sistemleri
Denizaltı geçiş hatları

Enerji dağıtımı

Doğalgaz ve LPG sistemleri
Soğutma suyu sistemleri
Jeotermal boru sistemleri

Atık suların deşarjı

Derin deniz deşarjları

Atık su terfi hatları

Boru
Tipleri

PE 100 RC Çok Katmanlı Boru

Maliyet ve zamanın yarattığı baskı sağlayıcıları konvansiyonel yöntemler üzerinde yeniden düşünmeye
ve modern teknikler kullanmaya zorlamaktadır.
Örneğin, PE borular için daha önceleri gerekli olan kuma veya ince çakıla gömme işlemi, en son PE
100-RC malzemelerinden yapılan borular için artık gerekli değildir.
PE’den mamul konvansiyonel boru hatları, kum yatağı uygulanmadığında zeminde mevcut olan
taşların, refüze gazların ve diğer kompakt maddelerin yarattığı yüksek strese maruz kalmaktadır.
Çalıştırma stresiyle veya doğrudan borunun üstüne etki eden doğrusal kuvvetlerle bir araya geldiğinde, gerilim çatlaklarına (yavaş gerilim büyümesi) yol açmaktadır.PE 100 RC çok katmanlı borular, ölçülü şekilde entegre edilmiş renkli dış katmana (içme suyu= mavi, gaz= turuncu-sarı, atık su= kahverengi) sahip ko-ekstrüde kalın etli borulardır. PE 100 RC çok katmanlı boru özellikle, kum yatağının sağlanmadığı yerlerde oluşan çiziklerin yol açtığı sonuçlara ve uzun süre sonuncunda ortaya çıkan nokta yüklerine dayanıklıdır.
Daha da geliştiriliş ürün özelliklerinin-yavaş çatlak büyümesine direnç-amacına uygun şekilde kullanımı
modern ve ekonomik boru döşemenin tüm gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamaktadır. Üretim
prosesi, konvansiyonel olmayan (kum yatağı olmadan) boru döşemede dahi 100 yıldan fazla hizmet
ömrü sağlamaktadır.

PE 100 ile PE 100-RC’nin Karşılaştırması

PE 100 hammaddesinin yıllar boyunca kanıtlanmış tüm özellikleri PE 100-RC yani MRS 10 tarafından da
karşılanmaktadır. Tek ancak önemli olan değişiklik PE 100-RC’nin gerilim çatlaklarına karşı gösterdiği
üstün dirençtir. İşleme, özellikle de birleştirme tekniği aynı koşullara tabidir. Kaynaklama ( yani: ısı
elemanlı küt kaynak) PE 100-RC için DVS 2007-1 kılavuzuyla düzenlenmekte olup, aynı zamanda kısıtlama olmaksızın mümkündür.

Çevreye daha az rahatsızlık vererek daha hızlı ve ekonomik boru tesisatı için büyüyen talep yeni montaj
tekniklerini ortaya çıkarmıştır. Son yıllarda altyapı sistemi inşaatı sektöründeki yatırımcıların ileri
teknolojilerle yatırım maliyetlerini düşürme amaçlı çözümler aramakta oldukları görülmektedir. Bu
durum hem yeni boru hatlarını, hem de mevcutların yenilenmesini kapsamaktadır.
Bunlar, kumsuz yataklama, boru kırma ve yönlendirilebilir yatay sondajdır. Söz konusu boru döşeme
tekniklerini uygulamak amacıyla ve bunların boru üzerindeki sert etkilerinden dolayı, bu yeni yöntemler
için yeni plastik boru malzemeleri- normalden birkaç kat daha yüksek dış yüzey dayanıklılığına ve daha
yüksek nokta yükü dayanımına sahip bir ürün- gerektirmektedir.

PAS 1075

PE 100-RC malzemesinin ortak tanımının yapılması açısından, DIN tarafından “Alternatif montaj
teknolojileri için polietilenden mamul borular” başlıklı PAS 1075 (Halka Açık Şartname) yayınlanmıştır.
Bu halka açık şartname mevcut standart ve yönetmelikleri tamamlayıcı olarak kabul edilmektedir.
PAS 1075’in kapsamı, yönlendirilebilir yatay sondaj, patlatarak döşeme (burst-lining) veya kuma
gömme olmadan montaj gibi alternatif montaj teknolojilerinde kullanılan PE 100-RC borularının yavaş
çatlak gelişimi karşısındaki artan dayanımıdır. Gereksinimler, özellikler ve test prosedürleri ile ilgili kalite
güvence prosedürleri üçüncü taraf denetimleriyle düzenlenmekte ve sağlanmaktadır. Yönetmelikte
tarif edilen polietilen borular, PE 80 ve PE 100 borularla karşılaştırıldığında yavaş çatlak gelişimi ciddi
oranda daha yüksek dirence sahiptir.

Polietilen Borular